Faculty

DERMATOLOGY GYANECOLOGY: LEGEL EXPERT: NEPHROLOGY: CHEST MEDICINE: GENETICS: MICROBIOLOGY: NEPHROLOGY:
Dr Abhijeet Kumar Jha Dr. Chandra Mansukahni Dr. Sumit Kumar Dr. Manish Malik Dr. Amit Dhamija Dr. Ratna Puri Dr. Deepthi Nair Dr. Anubhav Gupta
Dr. Asit Mittal PSYCHIATRY: VASCULAR SURGEON: RHEUMATOLOGY: MEDICINE: PAEDIATRICS: OPTHALMOLOGY: ENDOCRINOLOGY:
Dr. Anil Ganjoo Dr. Rajesh Nagpal Dr. Ambirsh Satvik Dr. Lalit Duggal Dr. Atul Gogia Dr. Dinesh Kaul Dr. Amit Khosla Dr. Sudhir Tripathi
Dr. Anil Abraham Dr. Sameer Parikh PLASTIC SURGEON: Dr. Neeraj Jain Dr. Atul Kakakar Dr. Kanav Anand Dr. S.N Jha UROLOGY
Dr. Amit Luthra Dr. Anubhav Gupta Dr. Pooja Khosla Dr. P.K Pruthi Dr. Manu Gupta
Dr. Atul Kochchar Dr. Lalit Chaudary and many more
Dr. Sanjeev Kandhari
Dr. Ajita Bagai
Dr. Sanjeev Aurangabadkar
Dr. Akhilesh Joshi
Dr. Anuj Pall
Dr. Ankur Talwar
Dr. Abhishek De
Dr. Amit Madan
Dr. Brijesh Nair
Dr. C.R Srinivas
Dr. Chander Grover
Dr. Deepika Pandhi
Dr. Dinesh Kumar
Dr. Dililp Kachwaha
Dr. Gulhima Arora
Dr. Himanshu Gupta
Dr. Kashish Kalra
Dr. Kiran Godse
Dr. Lalit Gupta
Dr. Laxmisha
Dr. Chandrashekhar
Dr. M Raman
Dr. Mukesh Girdhar
Dr. Murlidhar Rajgopal
Dr. Meghna Gupta
Dr. Neeraj Panday
Dr. Neeharika Manchanda
Dr. Nitin Walia
Dr. Paschal D’ souza
Dr. Pikun Gangwani
Dr. Parsoon Soni
Dr. Ram Gulati
Dr Rjitha Demshetty
Dr. Rishi Parashar
Dr. Rajat Khandhari
Dr. Rakesh Bharti
Dr. Sanjeev Gupta
Dr. Sanjeev Vaishampayan
Dr. Sachin Dhawan
Dr. Sandeep Arora
Dr. Sarveswari
Dr. Shelly Kapoor
Dr. Somesha Gupta
Dr. Sonal Jain
Dr. Soni Nanda
Dr. Tanvi Pal
Dr. Vijay Bakaya
Dr. V.K Jain
Dr. V.K Upadhyay
Dr. V.K Sharma
Dr. Vibhu Mendiratta
Dr. Yogesh Marfatia
Dr. Koushik Lahiri
Dr. Abir Saraswat